Dział Obsługi Inwestycji Volta

Dostarczamy rozwiązania i urządzenia
do budowy systemów zabezpieczeń

Czym się zajmujemy?

Volta sp. z o.o. posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży. Stworzyliśmy wyspecjalizowane działy, które budują naszą ofertę. Dział Rozwoju Produktów Volta dba o zapewnienie najlepszych rozwiązań i systemów. 10 Oddziałów zapewniaja wysoki poziom obsługi doradczej i logistycznej.

Nasi eksperci stale współpracują z ponad 200 dostawcami. Niezmiennym kryterium wyboru systemów tworzących naszą ofertę jest niezawodność, stabilność i solidność. Od lat kreujemy rynek systemów zabezpieczeń w Polsce, rozszerzając naszą ofertę o nowe i coraz nowocześniejsze urządzenia.

Dynamicznie rozwijająca się branża pozwala w coraz dogodniejszy sposób zarządzać obiektami, wymagającymi specjalnych zabezpieczeń. Świadomi tego w 2012 roku powołaliśmy do życia Dział Obsługi Inwestycji Volta (DOI). Jego pracownicy doradzają rozwiązania w zakresie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i zarządzania budynkiem, a także dbają o dostawę sprzętu oraz jego późniejszy serwis.

Dział Obsługi Inwestycji Volta świadczy usługi na wysokim poziomie dzięki znakomitej orientacji w branży oraz udokumentowanej certyfikatami wiedzy technicznej.


Nasi Klienci otrzymują wsparcie od koncepcji poprzez wykonanie, aż do uruchomienia włącznie z opieką po wdrożeniu w zakresie następujących systemów:

Systemy Sygnalizacji Pożarowej (SSP)

Systemy Sygnalizacji Pożarowej stanowią najistotniejszy element bezpieczeństwa w obiekcie. Ich stosowanie ma na celu ochronę życia, zdrowia i majątku ludzi przebywających w zabezpieczanym obszarze. Systemy te są zbiorem elementów tworzących spójną instalację o zdefiniowanej konfiguracji. Do głównych zadań SSP należy: niezwłoczne wykrywanie powstającego pożaru, generowanie alarmu pożarowego, a także automatyczne powiadamianie właściwej jednostki Straży Pożarnej (w ramach monitoringu pożarowego).

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO)

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze służą do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych. Nadawanie odbywa się automatycznie - po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej lub innych systemów zainstalowanych w budynku. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze, działające w oparciu o opracowane scenariusze, stanowią podstawowe narzędzie do przeprowadzenia sprawnej i bezpiecznej ewakuacji ludzi w sytuacjach zagrożenia pożarowego lub innych niebezpieczeństw. Systemy DSO mogą być także wykorzystywane do nadawania komunikatów – zapowiedzi słownych oraz tła muzycznego.

Systemy Oddymiania (ODD)

Systemy Oddymiania, w skład których wchodzą klapy oddymiające, otwory napowietrzające oraz kurtyny dymowe, umożliwiają usuwanie dymów i gorących gazów pożarowych z dróg ewakuacyjnych, hal i pomieszczeń w ochranianych obiektach. Ich zastosowanie ułatwia sprawną i szybką ewakuację ludzi z obiektu, a także wspomaga Straż Pożarną w przeprowadzaniu akcji gaśniczej, dzięki utrzymaniu strefy o niewielkim zadymieniu i lepszej widoczności. Zastosowanie systemów oddymiania pozwala zwiększyć dopuszczalne strefy pożarowe w budynku oraz obniżyć wymaganą klasę odporności pożarowej budynku.

Systemy Gaszenia

Systemy Gaszenia są aktywnie działającymi systemami przeciwpożarowymi, mającymi za zadanie rozpocząć w pełni zautomatyzowaną akcję gaśniczą jeszcze przed przyjazdem ekip ratunkowych. Bardzo wcześnie podjęte akcje gaszenia skutecznie chronią budynek zarówno przed całkowitym spłonięciem jak również przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zalanie wodą pozostałych pomieszczeń. W zależności od używanego czynnika gaśniczego Systemy Gaszenia dzielimy na systemy wodne (woda lub mgła wodna), gazowe i chemiczne (piana). W wielu przypadkach są podstawowym i niezwykle skutecznym sposobem gaszenia oraz opanowania pożaru w takich obiektach jak serwerownie, archiwa, obiekty sakralne, zabytkowe.

Systemy Telewizji Dozorowej (CCTV)

Systemy CCTV umożliwiają pełne zarządzanie wszystkimi elementami wideomonitoringu. Kamery CCTV wysokiej rozdzielczości mogą bez przerwy monitorować ruch osób przemieszczających się po różnych strefach bez względu na warunki oświetleniowe (dzień /noc). Inteligentna zaawansowana analiza obrazu (IVA) zastosowana z Systemem Telewizji Dozorowej umożliwia wczesne wykrywanie podejrzanych zachowań i identyfikację porzuconego lub pozostawionego bez opieki obiektu. Kamery śledzące ruch pomagają weryfikować alarmy i w razie potrzeby ostrzegają operatora systemu. Systemy inteligentnej analizy wideo dają szerokie możliwości wykorzystania (generowanie statystyk ruchu osobowego lub pojazdów, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, twarzy, liczenie osób, przekraczanie wirtualnych barier, integracja z systemami POS, ATM i wiele innych).

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), służą do wykrywania niekontrolowanych wejść osób trzecich do ochranianego obiektu, przekazywania sygnału o napadzie, a także do wykrywania innych niepożądanych zjawisk w monitorowanym obiekcie lub obszarze. Dodatkowym zadaniem stawianym systemom SSWiN jest przekazywanie zidentyfikowanych zdarzeń do odpowiednich służb, tj. agencji ochrony, służb medycznych i innych służb ratunkowych, a także samych użytkowników.

Systemy Kontroli Dostępu (KD)

Systemy Kontroli Dostępu wpływają na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa, umożliwiając ograniczenie dostępu do określonych stref i chronionych obszarów oraz kontrolowanie przepływu osób będących w obiekcie. Występują w różnych konfiguracjach - od nieskomplikowanych systemów autonomicznych, przez rozwiązania sieciowe, aż do kompleksowych instalacji zintegrowanych z innymi systemami bezpieczeństwa.

Systemy Depozytowe

Systemy Depozytowe Kluczy to najlepsze rozwiązanie do przechowywania i zarządzania kluczami oraz innymi wartościowymi przedmiotami w firmie. Inteligentny system depozytowy pozwala na identyfikację osoby, która pobrała klucz i następnie go zdała z jednoczesnym określeniem godziny, kiedy dane zdarzenie nastąpiło. Systemy depozytowe umożliwiają także przydzielenie dostępu do poszczególnych kluczy lub przedmiotów wybranym użytkownikom, przy zastosowaniu pełnej identyfikacji za pomocą numeru PIN, karty lub danych biometrycznych.

Systemy Domofonowe / Wideodomofonowe

Systemy Domofonowe to obecnie niezbędny element wyposażenia każdego domu, mieszkania lub biura. Umożliwiają kontrolę dostępu do nieruchomości, a tym samym zwiększają poziom bezpieczeństwa, zabezpieczając przed wtargnięciem na teren firmy czy prywatnej posesji nieproszonych gości. Szeroka gama produktów Systemów Domofonowych daje duże możliwości wyboru systemu przystosowanego do indywidualnych potrzeb klienta i dopasowanie go do warunków obiektu, w którym system jest instalowany.

Systemy Przyzywowe

Systemy Przyzywowe oraz komunikacji wewnętrznej są nieodzowne w szpitalach, domach opieki i sanatoriach. Mogą być także stosowane w łazienkach dla niepełnosprawnych, hotelowych łazienkach oraz toaletach w budynkach publicznych. Systemy umożliwiają wzywanie pomocy, zapewniając kontakt między członkami personelu medycznego oraz między personelem a pacjentem. Posiadają także wiele funkcji dodatkowych, tj. włączanie i wyłączanie światła, telewizji, radia, sterowanie żaluzjami itp.

Systemy BMS / automatyki budynkowej

Systemy monitorowania i zarządzania infrastrukturą obiektową BMS (Building Management Systems) zapewniają pełną kontrolę instalacji technicznych w budynku. Gwarantują także pełną informację o stanie instalacji oraz umożliwiają utrzymanie wymaganych parametrów w pomieszczeniach biurowych i technicznych. Wybrana technologia pozwala na integrację, monitorowanie i kontrolę zastosowanych systemów infrastruktury obiektu w ramach jednego systemu. Dzięki elastyczności oprogramowania i jego modułowej budowie, możliwe jest zebranie informacji z pozostałych systemów, wprowadzenie zależności programowych oraz stworzenie funkcji monitorowania, sterowania, kontroli i informowania użytkownika o aktualnym funkcjonowaniu obiektu. Do najistotniejszych funkcji systemu BMS należą m.in. pomiary środowiska klimatycznego i związanej z nim weryfikacji pracy systemów wentylacji i klimatyzacji, pomiary parametrów elektrycznych sieci elektroenergetycznej i stanu pracy jej urządzeń dla zobrazowania przepływu zasilania, monitorowanie i przetwarzanie informacji napływających z systemów bezpieczeństwa obiektu (Systemu Sygnalizacji Pożarowej, Kontroli Dostępu, Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Telewizji Dozorowej).

Integracja systemów bezpieczeństwa – softwarowe platformy integrujące (PSIM)

Zastosowanie platformy integrującej (PSIM) umożliwia budowę jednego kompleksowego systemu bezpieczeństwa poprzez przyłączenie do niego dowolnych instalacji występujących w obiekcie. Podstawowym celem platformy jest centralne kontrolowanie wszystkich komponentów techniki zabezpieczeniowej oraz połączenie innych systemów budynkowych oraz uzyskanie wartości dodanej w postaci np. zdalnych interakcji, bieżącego przedstawiania zdarzeń oraz wspomagania realizacji procedur ich obsługi, m.in. poprzez możliwość zaimplementowania procedur postępowania, a we wskazanych przypadkach możliwość całkowitego zastąpienia operatora w wykonywanych czynnościach.

Potrzebujesz projektu?
Skontaktuj się z nami

Kogo wspieramy?

Dział Obsługi Inwestycji Volta wspiera:

 • ∎ Inwestorów
 • ∎ Inwestorów Zastępczych
 • ∎ Inżynierów Projektów
 • ∎ Architektów
 • ∎ Projektantów Branży Elektrycznej
 • ∎ Projektantów Branży Security
 • ∎ Generalnych Wykonawców
 • ∎ Podwykonawców branżowych

Jakiego wsparcia udzielamy?

Koncepcja i optymalizacja kosztów

 • ∎ Ekspertyza projektu inwestycji
 • ∎ Audyt istniejących systemów
 • ∎ Dobór rozwiązań odpowiednich dla danego obiektu
 • ∎ Optymalizacja kosztów, dzięki zastosowaniu najefektywniejszych dla danej inwestycji rozwiązań
 • ∎ Prezentacja produktu zarówno u klienta jak i w jednym z 11 Oddziałów Volty
 • ∎ Prezentacja działania systemu
 • ∎ Ciekawe rozwiązania integrujące systemy
 • ∎ Doradztwo w zakresie przepisów i norm

Sprzedaż, uruchomienie i usługi posprzedażowe

 • ∎ Dostawa sprzętu na miejsce inwestycji
 • ∎ Wsparcie przy uruchomieniu systemów na miejscu inwestycji
 • ∎ Opieka serwisowa, także po uruchomieniu
 • ∎ Sprawne procedury reklamacji
 • ∎ Diagnostyka wadliwych instalacji
 • ∎ Dokumentacja techniczna

Logistyka inwestycji.

 • ∎ Elastyczne warunki dostaw.
 • ∎ Terminowa realizacja zamówień.


Z kim współpracujemy?

Nasi eksperci stale współpracują z ponad 200 dostawcami. Niezmiennym kryterium wyboru systemów tworzących naszą ofertę jest niezawodność, stabilność i solidność. Od lat kreujemy rynek systemów zabezpieczeń w Polsce, rozszerzając naszą ofertę o nowe i coraz nowocześniejsze urządzenia. Z pełną odpowiedzialnością pomagamy i doradzamy klientom w doborze najbardziej odpowiednich dla nich rozwiązań.

Bosh Hikvision Texecom Satel PCSC Zavio Yotogi Creone SD3 MM Optiva 2B AVS Maximum Came D-Link Roger Veko Gorke Pulsar Bunker ABB Genway Axxon Delta Ifter Optex Assabloy Camsat

Wybrane realizacje

 • Urząd Skarbowy - województwo wielkopolskie, województo zachodniopomorskie
  (SSP)
  Konsulat RP w Doniecki
  (SSP)
  Urząd Skarbowy - Grodzisk
  (SSP)
  Sąd Okręgowy - województwo śląskie
  (CCTV)
  Placówka NFZ - Poznań
  (CCTV)
  Starostwo Powiatowe - Piła
  (SSP)
  Starostwo Powiatowe - Wałcz
  (SSP)
  Urząd Statystyczny - Poznań
  (KD, SSWiN)
  Urząd Celny - Zamość
  (CCTV, KD)
 • Centrum Handlowe PLAZA - Sosnowiec
  (CCTV)
  Galeria „S” - Świdnik
  (CCTV)
  Galeria Venus - Świdnik
  (CCTV)
  Centrum Handlowe FORT WOLA - Warszawa
  (CCTV)
  Galeria A2 - Poznań
  (CCTV IP)
  Termy - Tarnowo Podgórne
  (CCTV, SSP)
  NOVITA - Zielona Góra
  (CCTV IP)
  Sieć sklepów Piotr i Paweł
  (CCTV IP, SSWiN)
  Galeria Panorama - Gorzów Wlkp.
  (SSP, DSO)
 • Hotel Trzy Dęby - Chełm
  (CCTV i SSP)
  Hotel Olandia - Kwilcz
  (CCTV)
  Hotel Greno - Karpacz
  (CCTV)
  Hotel SPA - Radymno
  (CCTV)
 • Dworzec PKP - Kalisz
  (CCTV IP, SSWiN)
  Dworzec PKP - Oborniki Śląskie
  (CCTV, SSP)
 • Hala Magazynowa Amica - Niepruszewo
  (IP CCTV)
 • Modernizacja monitoringu miejskiego - Kluczbork
  (IP CCTV)
 • Muzeum Zamek - Sanok
  (CCTV)
  Zamek Krzyżacki - Malbork
  (SSWiN)
  Muzeum Początków Państwa Polskiego - Gniezno
  (SSP, DSO, SSWiN)
  Muzeum Romantyzmu - Opinogóra
  (CCTV, SSWiN, KD)
 • Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta - Łódź
  (PA)
  Rozbudowa Portu Lotniczego „Ławica” - Poznań
  (CCTV)
 • Kościół Św. Mikołaja - Gdańsk
  (DSO)
  Synagoga - Ostrów Wlkp.
  (SSP)
 • Osiedle Mieszkaniowe przy ul. Kłobuckiej - Warszawa
  (CCTV IP)
 • Wojskowy Techniczny Instytut Uzbrojenia - Warszawa
  (CCTV)
 • Szpital - Kępno
  (SSP)
 • DREWEST - Krzyż Wielkopolski
  (SSP)
  MBS PLUS - Swadzim k. Poznania
  (SSP)
  MebloHAND - Baranów
  (CCTV, SSP)
  DIG-NET Mroczeń - Mroczeń
  (SSP, CCTV IP)
  AGRECOL - Wieruszów
  (SSP, CCTV IP)
  BENIX - Baranów
  (SSP, CCTV IP)
  Hemmersbach GmbH & Co. - Bielany Wrocławskie
  (CCTV)
  Ovo Hilton - Wrocław
  (Systemy Zasilania Gwarantowanego)
  Aluprof - Bielsko Biała
  (CCTV)
  Fabryka Basf - Warszawa
  (CCTV)
  Aero Gearbox - Ropczyce
  (SSP)
  Gonvarri POLSKA - Września
  (SSP)
  Polska Spółka Gazownictwa - Zabrze
  (Depozytory Kluczy)

Nasz zespół

Marcin Kowalczyk
Dagmara Świderska

Dane kontaktowe

VOLTA sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94
02-230 Warszawa

Serdecznie zapraszamy
do skorzystania z naszej infolinii:

22 295 06 06

NIP: 521-13-67-444
KRS: 0000023698
Regon: 010829096

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 1 020 000, 00 zł

Zapytanie ofertowe


Kategoria: